Projektas „"Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra"

Mokykla pradeda įgyvendinti investicinį projektą „Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0023.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos šiuolaikinės socialinės gerovės profesijų srities profesinio mokymo programų praktinio mokymo(si) priemonės, sukurta moderni socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo programų praktinio mokymo bazė, padidintas kokybiško profesinio mokymo prieinamumas. 

Projektui finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta iki 284 667,15 Eurų. 

Baigtas įgyvendinti projektas „Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

 

2021 m. rugpjūčio mėnesį baigtas įgyvendinti projektas „Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0023.

Projekto metu įsigyta nauja ir moderni įranga Slaugomo asmens priežiūros laboratorijai, Socialinės globos ir pagalbos laboratorijai. Įrengtas Socialinės gerovės švietimo srities programų teorinio mokymo kabinetas, Socialinės gerovės švietimo srities programų teorinio mokymo kabinetas, Multisensorinis ir žaidimų kambarys.

Įsigyta įranga užtikrins aukštos kokybės socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo paslaugų teikimą.

Projekto biudžetas - 299 681,43 Eur.