Projektas „Mokytis niekada nevėlu“

2020 m. birželio 12 d. VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.  09.4.2-ESFA-K-714-02-0001 „Mokytis niekada nevėlu“  sutartį.

Projektas parengtas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonę  „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Projekto partneris - Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas - Sudaryti galimybę suaugusiesiems, nebaigusiems bendrojo ugdymo programos, ją baigti, įgyjant pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija.

Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos:

  1. Suaugusiųjų asmenų mokymas 10-je klasėje kartu su profesinio mokymo programa
  2. Suaugusiųjų asmenų mokymas 12-je klasėje su profesinio mokymo programa
  3. Suaugusiųjų asmenų mokymas pagal vidurinio ugdymo programą (11-12 kl.)

 

Projekto trukmė – 27 mėn.

Projekto biudžetas - 240.053,94 Eurų.