Bendrasis ugdymas

Naudingos nuorodos

-           BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ, IŠLEISTŲ 2008–2022 METAIS, APŽVALGA

-        SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones

-        INFORMACINĖ ELEKTRONINIO TESTAVIMO SISTEMA BETA

https://beta.etestavimas.lt/tests

-        LIETUVIŲ KALBOS, LITERATŪROS IR LIETUVOS ISTORIJOS MOKYMOSI ŠALTINIŲ DUOMENŲ BAZĖ

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemone/119

-        SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI IR MOKYMO PRIEMONĖS

https://evadoveliai.lt/

-        TAMO. SKAITMENINIŲ LEIDINIŲ ERDVĖ

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemone/207

-        LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA 11-12 KL.

file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/E-Chrestomatija_11-12_kl%20(1).pdf

-        KLASIKINIS LIETUVIŲ LITERATŪROS PORTALAS

http://antologija.lt/

-        ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ LITERATŪROS ANTOLOGIJA

-        https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemone/206

-        ŠALTINIAI INFO

http://www.xn--altiniai-4wb.info/

-        LIETUVOS MUZIEJAI INTERNETE

https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai

-        MOKOMOJI TARTIES IR KIRČIAVIMO PROGRAMA

http://tartis.vdu.lt/

-        LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI MOKYKLAI

http://lki.lt/skaitmeniniai-istekliai-mokyklai/

-        BRANDOS EGZAMINAI

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/mokomieji-dalykai/

-        VIRTUALI KULTŪROS PAVELDO SVWTAINĖ

https://www.epaveldas.lt/home

-        ISTORIJOS VIDEO PAMOKŲ CIKLAI

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/socialinis/med=10/262

-        ISTORIJA TAU

https://istorijatau.lt/

-        GIMTOJI ISTORIJA. NUO 7 IKI 12 KL.

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

-        (VEDAM)  VALSTYBĖS ERDVINIAI DUOMENYS ATVIRAI MOKYKLAI

http://www.geoportal.lt/mapbasic/vedam

-        GIS MOKKLA

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/gis-mokykla/mokiniams