Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 programa

Mokykla gavo finansavimą projektui „Verslas kaime: nuo idėjos iki sėkmės“

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“  VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklai skyrė paramą projektui „Verslas kaime: nuo idėjos iki sėkmės“ Nr.PLKT-KA-20-2-09726-PR001.

Projekto „Verslas kaime: nuo idėjos iki sėkmės“ tikslas – dalijantis žiniomis ir gerąja praktika, sudaryti sąlygas regionų gyventojams susipažinti su ne žemės ūkio verslo kūrimo galimybėmis kaime ir paskatinti juos veikti. Projekto metu bus surengtas 5 seminarų ciklas „Kaip įkurti verslą kaime?“ 3 Lietuvos apskrityse (Alytaus, Kauno ir Marijampolės), iš viso 15 seminarų,  atrinkta 15 gerųjų KPP ne žemės ūkio verslų kūrimo kaime pavyzdžių ir surengtas renginys-apdovanojimai jų pristatymui. Įgyvendinant veiklas siekiama, kad dalyviai gautų naudingų teisinių, mokestinių ir verslumo žinių, susipažintų su KPP teikiamomis galimybėmis kurti ne žemės ūkio verslą kaime, pristatyti sėkmingas ne žemės ūkio verslų kaime istorijas ir taip paskatinti regionų gyventojus pradėti verslą kaime.

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves