profesinio mokymo skyrius

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

1. Kompetencijų vertinimo tvarkaraštis 2022 m.
2. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas
3. Elektroninis įrankis informavimui apie kompetencijų vertinimą
4. Visa informacija apie Asmens įgytų kompetencijų vertinimą

Technologijų ir verslo profesinio mokymo skyrius

 

Turintiems pagrindinį išsilavinimą, siūloma vidurinio ugdymo programa kartu su  modulinėmis profesinio mokymo programomis. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas brandos atestatas ir Profesinio mokymo diplomas.

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)

o Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)

 

Turintiems vidurinį išsilavinimą siūlomos modulinės profesinio mokymo programos. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (60 kreditų)

 

Turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją siūlomos modulinės profesinio mokymo programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

 

o Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (50 kreditų)

o Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (70 kreditų)

o Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)

o Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (70 kreditų)