Technologijų ir verslo profesinio mokymo skyrius

Technologijų ir verslo profesinio mokymo skyrius

Turintiems pagrindinį išsilavinimą, siūloma vidurinio ugdymo programa kartu su  modulinėmis profesinio mokymo programomis. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas brandos atestatas ir Profesinio mokymo diplomas.

o TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO  modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)

o Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)

 

Turintiems vidurinį išsilavinimą siūlomos modulinės profesinio mokymo programos. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

o TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO  modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (60 kreditų)

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (60 kreditų)

 

Turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją siūlomos modulinės profesinio mokymo programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

o Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (50 kreditų)

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (50 kreditų)

Viešbučio darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (70 kreditų)

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)

o Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (70 kreditų)

o Transporto priemonių remontininko  modulinė profesinio mokymo programa (90 kreditų)