Moduliai gimnazistams

NORINČIUS MOKYTIS SAVO GIMNAZIJOJE IR PROFESINĖJE MOKYKLOJE TUO PAČIU METU

 

KVIEČIAME MOKYTIS PAGAL

PROFESINIO MOKYMO  PROGRAMOS MODULĮ

 

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla informuoja, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. sudarys galimybę bendrojo ugdymo mokyklų 9-10 ir I-II, III-IV gimnazijos klasių mokiniams mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius.

 

Priėmimas mokytis pagal programas ar jų modulius prasidės 2022 m. birželio 1 d. Priėmimą organizuoja ir vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

 

 LAMA BPO informacinėje sistemoje mokiniai galės pasirinkti atitinkamo kvalifikacijos lygio programos modulį.

 

9 ir 10 klasės (gimnazijos I ir II klasės) mokinys galės pasirinkti II-III kvalifikacijos lygio mažiausią 5 mokymosi kreditų apimties modulį (110 val.) arba didžiausią – 10 mokymosi kreditų apimties (220 val.) – dvejiems mokymosi metams. Šie mokiniai galės nesimokyti privalomos technologijų programos ir žmogaus saugos.

 

III-IV gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti III-IV kvalifikacijos lygio mažiausią 5 ir didžiausią – 20 mokymosi kreditų apimties modulį (440 val.) dvejiems mokymosi metams. Šie mokiniai galės nesimokyti technologijų ar menų dalykų.

 

Mokinys, kuris per LAMA BPO informacinę sistemą bus priimtas mokytis pagal modulį, bus registruojamas dviejuose Mokinių registruose – kaip  bendrojo ugdymo mokyklos ir/ar gimnazijos mokinys ir kaip profesinio mokymo įstaigos mokinys.

 

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgyta kompetencija leis užsiimti atitinkama veikla, pvz., „Vairuoti TR1 kategorijos traktorius“; “Gaminti salotas. Gaminti pagrindinius ir daržovių garnyrus. Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti”. Mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

 

MOKANTIS PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MODULĮ:

  • Vyriausybės nustatyta tvarka mokama stipendija.
  • Nustatyta tvarka teikiama materialinė parama.
  • 100 proc. kelionės išlaidų kompensavimas (kai į mokyklą vykstama autobusu iki 40 km atstumu).
  • Galimybė įgyti vieną, dvi ir/ar daugiau kompetencijų.
  • Galimybė mokytis kitus (likusius) pasirinktos profesinio mokymo programos modulius ir įgyti kvalifikaciją.

 

Konsultacijos pasirenkant modulį  ir pagalba įsiregistruojant LAMA BPO informacinėje sistemoje teikiama:

 

tel. 8 601 23 910  arba el. paštu toma.anusauskaite@dtvm.lt

tel. 8 652 19 168  arba el. paštu sevrita@gmail.com

tel. 8  650 32830  arba el. paštu k.rasymiene.dtvm@gmail.com

tel. 8 652 96 345  arba el. paštu pavaduotoja@dtvm.com

www.facebook.com/DauguTVM/

arba atvykus į Viešąją įstaigą Daugų technologijos ir verslo mokyklą, adresu Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

 

 MODULIŲ APRAŠYMUS RASITE ČIA:

ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MODULIS

TR1 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRAVIMO MODULIS

„SALOTŲ IR GARNYRŲ GAMINIMAS IR JŲ APIPAVIDALINIMAS“ MODULISMOKANTIS PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MODULĮ:

  • Vyriausybės nustatyta tvarka mokama stipendija.
  • Nustatyta tvarka teikiama materialinė parama.
  • 100 proc. kelionės išlaidų kompensavimas (kai į mokyklą vykstama autobusu iki 40 km atstumu).
  • Galimybė įgyti vieną, dvi ir/ar daugiau kompetencijų.
  • Galimybė mokytis kitus (likusius) pasirinktos profesinio mokymo programos modulius ir įgyti kvalifikaciją.

 

Konsultacijos pasirenkant modulį  ir pagalba įsiregistruojant LAMA BPO informacinėje sistemoje teikiama:

 

tel. 8 601 23 910  arba el. paštu toma.anusauskaite@dtvm.lt

tel. 8 652 19 168  arba el. paštu rita.seveleviciene@dtvm.lt

tel. 8 652 96 345  arba el. paštu ona.aleksandraviciene@dtvm.lt

www.facebook.com/DauguTVM/

www.profesijamokykloje.lt

arba atvykus į Viešąją įstaigą Daugų technologijos ir verslo mokyklą, adresu Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.