Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“

 

JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!” PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE

PROJEKTAS NR. 10-010-J-0001-J03-00016

                                                

 

Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ tikslas - padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

 

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse.

JP projekte dalyvaus vienas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos mokinys, kuris priimtas mokytis pagal Transporto priemonių remontininko modulinę pirminio profesinio mokymo programą (kodas P43071604) pameistrystės forma.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

  • JP projekto įgyvendinimo pradžia - 2024 m. vasario 5 d.
  • JP projekto pabaiga - 2024 m. balandžio 30 d.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis