Priėmimas

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

Priėmimo sistemos (BPIS) vedlys į profesinio mokymo įstaigas

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

(patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-82)

Bendra informacija apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas ir prašymų pildymas svetainėje http://profesinis.lamabpo.lt/ 

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2022 m. vasario 3 d. – 15 d. 

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. vasario 17 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. vasario 17 d. – 18 d.

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 12 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d.

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 26 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 29-30 d.

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

 

 Priėmimas vyksta tik per LAMA BPO informacinę sistemą http://profesinis.lamabpo.lt/

 

Informacija teikiama:

tel. 8 652 19 168  arba el. paštu sevrita@gmail.com

tel. 8 601 23 910  arba el. paštu anusauskaite.toma@gmail.com

tel. 8  650 32830  arba el. paštu k.rasymiene.dtvm@gmail.com 

tel. 8 652 96 345  arba el. paštu alekso21@gmail.com

www.facebook.com/DauguTVM/ 

 

Prašymą taip pat galima užpildyti atvykus į Viešąją įstaigą Daugų technologijos ir verslo mokyklą, adresu Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r. (atvykstant su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį ir įgyto išsilavinimo dokumentus)

 

 

2022 m. PRIIMSIME MOKYTIS PAGAL MODULINES PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS:

 

Baigusius 10 klasių, įgyjant vidurinį išsilavinimą:

  • Transporto priemonių remontininko (110 kreditų)
  • Socialinio darbuotojo padėjėjo (90 kreditų)

 

Turinčius vidurinį išsilavinimą (siekiantiems pirmosios kvalifikacijos):

  •    Transporto priemonių remontininko (110 kreditų)
  • Socialinio darbuotojo padėjėjo (90 kreditų)
  • Slaugytojo padėjėjo (60 kreditų)

 

Turinčius kvalifikaciją (ir vidurinį išsilavinimą) ir norinčius persikvalifikuoti (pagal modulines tęstinio profesinio mokymo programas):

  •    Apskaitininko (50 kreditų)
  •    Svečių aptarnavimo darbuotojo (70 kreditų)
  • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (90 kreditų)
  • Socialinio darbuotojo padėjėjo (70 kreditų)

 

_________________