Kontaktai

Valentas Pakalniškis, direktorius

El. paštas: valentas.pakalniskis@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72790, +370 655 14520

 

Ilona Kucevičienė, sekretorė

El. paštas info@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72790, +370 611 49798 

 

Ona Aleksandravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

El. paštas: ona.aleksandraviciene@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72800, +370 652 96345

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Pranešk apie korupciją

El. paštas: pranesk@dtvm.lt

Lena Stulpinienė, direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai

El. paštas: lena.stulpiniene@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72790, +370 655 14523

 

Jolita Babaliauskienė, vyr. finansininkė

El. paštas: jolita.babaliauskiene@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72801

 

Rita Sevelevičienė, mokymo skyriaus vedėja

El. paštas: rita.seveleviciene@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72790, +370 652 19168

Toma Anušauskaitė, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją mokykloje

el. paštas: toma.anusauskaite@dtvm.lt

Toma Anušauskaitė, praktinio mokymo vadovė

 El. paštas: toma.anusauskaite@dtvm.lt

Tel.: +370 315 72790, +370 667 49365

Dalius Klusevičius, inžinierius kompiuterininkas

vykdantis darbų, civilinės ir priešgaisrinės saugos

inžinieriaus funkcijas

 El. paštas: dalius.klusevicius@dtvm.lt

Tel.: +370 686 02029

 

Dovilė Šinkariukienė, karjeros specialistė

El. paštas: karjeros.specialistas@dtvm.lt

Tel.: +370 677 03423

Kristina Rasymienė, administratorė (atsakinga už suaugusiųjų mokymą)

El. paštas: mokymai@dtvm.lt

Tel.: +370 650 32830