2022-2023 mokslo metais vykdomos programos

2022-2023 mokslo metais vykdomos programos:

 

Turintys pagrindinį išsilavinimą mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas

Transporto priemonių remontininko  (110 kreditų)

Socialinio darbuotojo padėjėjo  (90 kreditų)

Turintys vidurinį išsilavinimą mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas

Automobilių mechaniko (110 kreditų)

Socialinio darbuotojo padėjėjo  (90 kreditų)

Slaugytojo padėjėjo  (60 kreditų)

Svečių aptarnavimo darbuotojo  (90 kreditų)

Turintys vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas

Socialinio darbuotojo (70 kreditų)

Slaugytojo padėjėjo (50 kreditų)

Svečių aptarnavimo darbuotojo (70 kreditų)

Apskaitininko (50 kreditų)

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (90 kreditų)

 

Atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius, programų specifiką, mokymas organizuojamas:

  • kasdieniu ir nuotoliniu būdais;
  • praktinio mokymo vykdymu pas darbdavį;
  • pameistrystės forma;
  • praktinio mokymo vykdymu SPMC;
  • atliekant praktinį mokymą pagal Erasmus+ programą.

 

Pameistrystės organizavimo forma taikoma mokykloje besimokantiems pilnamečiams asmenims. Profesinis mokymas pameistrystės forma taikomas ne mažiau kaip 1 formaliojo profesinio mokymo programos moduliui arba 2 mėnesiams, ar ilgesniam laikui. Profesinio mokymo organizavimo forma iš mokyklinės į pameistrystės ir atvirkščiai gali būti keičiama profesinio mokymo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Plačiau apie pameistrystę https://www.pameistryste.lt.