Naujienos

Vasario 16 - oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2023 02 15

Vasario 16 – oji įsimintina šventė ir pati svarbiausia data Lietuvos istorijoje. Diena,
kuri paskelbė pasauliui apie LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMĄ. Tą dieną tautos atstovai,
išrinkti į Lietuvos Tarybą, pirmininkaujant Jonui Basanavičiui, vienbalsiai priėmė istorinį nutarimą,
kuris atspindi laisvės troškimą.

Švęskime tautos laisvę, nes buvo žmonių, kurie sutiko už ją kentėti ir mirti. Tai tikri
tautos didvyriai. Apie tai plačiau bibliotekoje veikiančioje spaudinių parodoje „Diena iš kapo
pakilus“.