Baigusiems 8 klases

RENKAMA EKSPERIMENTINĖ GRUPĖ

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2024–2025 m. m.  tęsia IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimentą. Eksperimento tvarka mokytis pagal profesinio mokymo programas priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (po 8 klasių). Mokiniai kartu nuosekliai mokysis profesijos ir pagal bendrojo ugdymo programas: pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I ir II gimnazijos klasės), įgiję pagrindinį išsilavinimą, tęs mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą. 

Kviečiame 8 klases baigusius mokinius, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą I-oje gimnazijos klasėje kartu su Viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programa ir per 4 metus įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei viešbučio darbuotojo kvalifikaciją.

VIEŠBUČIO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

MINISTRO ĮSAKYMAS