Naujienos

Praktinis mokymas Marijampolės PRC

2023 02 14

2023 m. vasario 6-10 dienomis Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo tęstinio profesinio mokymo programos 5 mokiniai dalyvavo praktiniame mokyme, kuris vyko Marijampolės profesinio rengimo centro sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre, Gėlyno g. 11, Marijampolė. Mokymai vykdyti pagal Marijampolės PRC įgyvendinamą projektą „Praktikinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009).

Mokymų tikslas – priartinti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių, tobulinant ir/ar įgyjant praktinių įgūdžių sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre.  Praktinio mokymo metu mokiniai darbo įgūdžius tobulino pagal Ūkininkavimo pradmenų modulio programą: susipažino su žemdirbystės principais, dirvožemio klasifikacija ir sudėtimi, žemės ūkio augalų mineraline mityba, piktžolių biologija, žalingumu bei prevencinių priemonių svarba.

Nuoširdžiai dėkojame Marijampolės PRC profesijos mokytojai Ritai Merčaitienei už labai profesionaliai ir įdomiai organizuotus ir vykdytus praktinius mokymus, suteiktą  informaciją, o vadovybei – už puikų priėmimą, geras gyvenimo sąlygas, puikų maitinimą.

 

Profesijos mokytoja Dalia Janulionytė