Naujienos

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

2024 02 15

Vasario 16- oji – Lietuvos valstybinė šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos
narių pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės nutarimui paminėti. Šį dokumentą pasirašė 20
Lietuvos Tarybos narių. Tą dieną tautos atstovai, išrinkti į Lietuvos Tarybą, pirmininkaujant Jonui
Basanavičiui, vienbalsiai priėmė istorinį nutarimą, kuris atspindi laisvės troškimą.

Švenčiame tautos laisvę, nes buvo žmonių, kurie sutiko už ją kentėti ir mirti. Tai tikri
tautos didvyriai. Apie tai plačiau galite susipažinti bibliotekoje veikiančioje spaudinių parodoje
„Vienybė težydi“.