Karjeros planavimo žingsniai (video)

  • Titulinis
  • Karjeros planavimo žingsniai (video)

Ugdomos karjeros kompetencijos:

  • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas;
  • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį;
  • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą;
  • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Karjeros planavimo žingsniai