Naujienos

Praktinis mokymas Marijampolės PRC

2021 10 20

2021 m. spalio 4-8 dienomis Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo tęstinio profesinio mokymo programos 5 mokiniai dalyvavo praktiniame mokyme, kuris vyko Marijampolės profesinio rengimo centro sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre, Kudirkos Naumiesčio skyriuje. Mokymai vykdyti pagal Marijampolės PRC įgyvendinamą projektą „Praktikinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009).

Mokymų tikslas – priartinti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių, tobulinant ir/ar įgyjant praktinių įgūdžių sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre.  Praktinio mokymo metu mokiniai darbo įgūdžius tobulino pagal Ūkininkavimo pradmenų modulio programą – dirbo su įvairiais traktoriniais agregatais, mokėsi juos reguliuoti, nustatyti ir šalinti nesudėtingus gedimus, taikyti darbų atlikimo agrotechninius reikalavimus, saugiai dirbti ir laikytis aplinkosaugos reikalavimų, atliko technologinius reguliavimus. Mokiniai taip pat susipažino su naujausia informacija žemdirbystės klausimais.

Nuoširdžiai dėkojame Marijampolės PRC profesijos mokytojams Ritai Merčaitienei ir Vytautui Veniui už labai profesionaliai ir įdomiai organizuotus ir vykdytus praktinius mokymus, suteiktą  informaciją, o vadovybei – už puikų priėmimą, labai geras gyvenimo sąlygas, maitinimą.

Profesijos mokytoja Dalia Janulionytė