Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: P42092301
Pavadinimas lietuvių kalba: Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Pavadinimas anglų kalba: Social worker assistant modular vocational training programme
Programos lygmuo: Profesinis mokymas
Švietimo sritis: Socialinė gerovė
Švietimo posritis: Socialinis darbas ir konsultavimas
Minimalus išsilavinimas norint mokytis programoje: Pagrindinis išsilavinimas
Sveikatos reikalavimai: Gali mokytis ir dirbti socialinio darbuotojo padėjėju (sveikatos pažymėjimas)
Apimtis kreditais: 90
pexels-artem-podrez-6951563_1627985221-48fb2e887b0f5e944ed021037483406d.jpg
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas. Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose. Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.