Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: M43071604
Pavadinimas lietuvių kalba: Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa
Pavadinimas anglų kalba: Car mechanics modular vocational training program
Programos lygmuo: Profesinis mokymas
Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Minimalus išsilavinimas norint mokytis programoje: Pagrindinis išsilavinimas
Sveikatos reikalavimai: Gali mokytis ir dirbti automobilių mechaniku (sveikatos pažymėjimas)
Amžiaus reikalavimai: Ne jaunesni kaip 14 metų
Apimtis kreditais: 110 kreditų
pexels-malte-luk-2244746_1627982790-ef94db358d21c989bc0ebf72876d47c2.jpg
Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Automobilių mechanikas turi atlikti: variklių ir dalių tikrinimas ir gedimų nustatymą; variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimą, tikrinimą, bandymą ir priežiūrą; variklio mazgų arba visų variklių pakeitimą; sugedusių variklinių transporto priemonių dalių montavimą, tikrinimą, reguliavimą, išrinkimą, restauravimą ir keitimą; variklių ir stabdžių montavimą ar reguliavimą, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimą; variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimą, reguliavimą, priežiūrą ir keitimą; planinių priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, alyvos keitimą, sutepimą ir variklio sureguliavimą, kad transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršos reglamentuojamųjų dokumentų; variklių ir jų mazgų surinkimą po taisymo.


KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

Privalomosios (kvalifikaciją sudarančios) kompetencijos:

1. Atlikti metalo technologinius darbus.

2. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklį.

3. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemas.

4. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemas.

5. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių transmisiją.

6. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių važiuoklę.

7. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių stabdžius;

8. Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių elektros įrenginius.

Pasirenkamosios kompetencijos:

1. KET

2. Atlikti automobilių kėbulo techninę priežiūrą;

3. Atlikti automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostiką.

4. Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką.

5. Atliktį elektroninių valdymo sistemų diagnostiką, naudojantis (OBD) jungtimi.

KVALIFIKACIJA, SUTEIKIAMA BAIGUS PROGRAMĄ
Kvalifikacijos požymis  Kvalifikacijos pavadinimas  Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis  Europos kvalifikacijų sandaros lygis 
Profesinė kvalifikacija  Automobilių mechanikas  IV  4
IŠDUODAMAS MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANTIS DOKUMENTAS
Dokumento kodas 
Dokumento pavadinimas 
Dokumento pavadinimas (anglų kalba)  
4101
Profesinio mokymo diplomas 
Vocational education and training diploma
PROGRAMOS MODULIAI
Valstybinis kodas Pavadinimas LTKS lygis Apimtis (kreditais) Įgyjamos kompetencijos
Privalomieji (kvalifikaciją sudarantys) moduliai
4000006  Įvadinis modulis  IV  2 Pažinti profesiją.
3071623  Metalo technologiniai darbai III 10 Atlikti metalo technologinius darbus.
4071641   Variklių techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklį.
4071642 „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemas.
4071643 Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemas.
4071644  Transmisijos techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių transmisiją.
4071645  Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių važiuoklę.
4071662  Stabdžių techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių stabdžius.
4071647 Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas IV  10 Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių elektros įrenginius.
4000002  Baigiamasis modulis (Įvadas į darbo rinką) 10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
Bendrieji moduliai
4102201 Saugus elgesys ekstremaliose  IV 1 Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.
4102102  Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas IV 5 Reguliuoti fizinį aktyvumą.
4102203 Darbuotojų sauga ir sveikata IV 2 Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti
Pasirenkamieji moduliai
3071626 KET III 5 KET
4071648 Kėbulo techninė priežiūra ir remontas IV 5 Atlikti automobilių kėbulo techninę priežiūrą ir remontą
4071649  Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika IV 5 Atlikti automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostiką.
4071623 Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika IV 5 Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką
4071668  Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi IV 5 Atlikti elektroninių valdymo sistemų diagnostiką naudojantis (OBD) jungtimi