Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas: M44091301
Pavadinimas lietuvių kalba: Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
Pavadinimas anglų kalba: Nurse assistant modular vocational training programme
Programos lygmuo: Profesinis mokymas
Švietimo sritis: Sveikatos priežiūra
Švietimo posritis: Slauga ir akušerija
Minimalus išsilavinimas norint mokytis programoje: Vidurinis išsilavinimas
Apimtis kreditais: 60
pexels-gustavo-fring-3985163_1627986018-1d52653bfb0f91cd47e45fbdb692668b.jpg
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus. Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.


KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

Privalomosios (kvalifikaciją sudarančios) kompetencijos:

1. Užtikrinti paciento asmens higieną.

2. Padėti maitinti pacientą.

3. Prižiūrėti paciento viso kūno švarą.

4. Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

5. Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais.

6. Padėti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedūras.

7. Teikti techninę pagalbą atliekant procedūras ir slaugant pacientą.

8. Surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją.

9. Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi.

10. Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus.

11. Stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.

12. Tvarkyti mirusiuosius.

Pasirenkamosios kompetencijos:

1. Padėti slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje.

2. Padėti rūpintis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu.