Naujienos

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

2022 01 12

Laisvės gynėjų dieną paminėjome pilietine akcija „Atmintis gyva“. 8.00 val. dešimčiai
minučių mokyklos languose sužibo atminimo žvakelės – tai tylus susitelkimas ir pagarba, tą baisią naktį
žuvusiems.
     Sausio 10-ąją M. Gorbačiovas paskelbė Lietuvai ultimatumą: „Tučtuojau atkurti SSRS
konstituciją...“ Aukščiausioji Taryba ultimatumą atmetė. 1991 m. sausio 11 dieną sovietų kariuomenė
užgrobia Spaudos rūmus Vilniuje. O Sausio 13-oji tapo kraujo, ašarų ir skausmo diena. Šiuos Lietuvai
svarbius įvykius prisiminti padės bibliotekoje vykstanti spaudinių paroda „Sausio skausmą ir viltį
prisiminus“.

Daugiau apie virtualias parodas, skirtas Sausio 13-osios įvykius galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36634&p_k=1