Naujienos

SKAITMENINIŲ IŠSILAVINIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

2023 05 08

Nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduodami SKAITMENINIAI  IŠSILAVINIMO DOKUMENTAI (profesinio mokymo diplomai, pažymėjimai, brandos atestatai).

Asmuo nuo 14 metų, TAPATYBĖS ATPAŽINIMO PRIEMONĖMIS prisijungęs prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro DAKPR (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/), gali pats peržiūrėti sudarytą ir įregistruotą (išduotą) mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir (ar) atsispausdinti popieriuje.

Pažymėjimus, išduotus vaikui iki 14 metų, arba pažymėjimus, brandos atestatus, profesinio mokymo diplomus, išduotus asmeniui, kuris neturi galimybės tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungti prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro, pateikus  raštišką prašymą,  mokykla asmeniui persiųs elektroniniu laišku ar atspausdins.

Pažymėjimų, brandos atestatų, profesinio mokymo diplomų  duomenų autentiškumą galima pasitikrinti prisijungus pažymėjimuose, brandos atestatuose, profesinio mokymo diplomuose nurodytu adresu arba nuskenavus jame esantį kodą.

Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas