Naujienos

PRIĖMIMAS Į PROFESINES MOKYKLAS 2022 m.

2022 06 29

 

Veiksmai

Data

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

 

(vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje (IS)

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 12 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas LAMA BPO IS

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 26 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 29-30 d.

LAISVŲ valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų pateikimas, sprendimų priėmimas ir mokymo sutarčių pasirašymas

Nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki lapkričio 30 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos

Baigusius 10 klasių (turinčius Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą) VšĮ DTVM kviečia rinktis šias modulines profesinio mokymo programas (kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą):

Automobilių mechaniko (110 kreditų)

Socialinio darbuotojo padėjėjo (90 kreditų)

 

Baigusius 12 klasių ir turinčius Brandos atestatą bei pageidaujančius įgyti pirmąją kvalifikaciją VšĮ DTVM kviečia rinktis šias modulines profesinio mokymo programas:

Automobilių mechaniko (110 kreditų)

Socialinio darbuotojo padėjėjo (90 kreditų)

Slaugytojo padėjėjo (60 kreditų)

 

Turinčius kvalifikaciją (ir Brandos atestatą) bei norinčius persikvalifikuoti VšĮ DTVM kviečia rinktis šias modulines tęstinio profesinio mokymo programas:

Svečių aptarnavimo darbuotojo (70 kreditų)

Apskaitininko (50 kreditų)

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (90 kreditų)

Socialinio darbuotojo padėjėjo (70 kreditų)

Slaugytojo padėjėjo (50 kreditų)

 

 

DĖMESIO I-IV GIMNAZIJŲ, 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS!!!

2022 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d. vyksiančiame priėmime per LAMA BPO į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, bet ir I-IV gimnazijos klasių ir 9-10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius (plačiau - www.dtvm.lt)

 

Informacija teikiama tel.:                  (8 601) 23 910 arba el. paštu: toma.anusauskaite@dtvm.lt

                            (8 652) 19 168 arba el. paštu: sevrita@gmail.com

                                              (8  650) 32 830 arba el. paštu k.rasymiene.dtvm@gmail.com  

                               (8 652) 96 345 arba el. paštu: alekso21@gmail.com

www.facebook.com/DauguTVM/        arba atvykus į VšĮ DTVM adresu Ežero g. 30, Daugai, Alytaus raj.