Naujienos

PERSONALO DĖMESIUI!!!

2021 10 07

KVIEČIAME PROFESIJOS MOKYTOJUS, ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJUS, KITUS DARBUOTOJUS, ATSAKINGUS UŽ NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLĄ MOKYKLOJE, DALYVAUTI ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTO „NEIEŠKOK PRIEŽASČIŲ, IEŠKOK GALIMYBIŲ!!!“ NR. 2021-1-LT01-KA122-VET-000017154 DALYVIŲ ATRANKOJE DARBO STEBĖJIMO VIZITUI ČEKIJOJE (PRAHOJE).

Planuojama vizito data – 2021-10-25- 2021-10-29 (+ kelionės dienos).

Dalyvių skaičius – 3 (trys).

DARBUOTOJAI NORINTYS DALYVAUTI ATRANKOJE TURI UŽPILDYTI PRAŠYMĄ IR ANKETĄ (dėl dokumentų formų kreikitės į projektų vadovę Viliją Sabaitienę el. paštu daugutvm.projektai@gmail.com).

KOMPIUTERIU UŽPILDYTUS IR PASIRAŠYTUS DOKUMENTUS IKI 2021 m. SPALIO 13 d. PRISTATYTI atrankos komisijos narei l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas Onai Aleksandravičienei, 219 kabinete.

 

Projekto tikslas - perimti ES profesinio mokymo institucijų patirtį įtraukiant suaugusiuosius, ypač turinčius žemą formalųjį išsilavinimą, ir/ar patiriančius socialinę atskirtį asmenis, į neformalųjį profesinį mokymą.

Projekto dalyviai darbo stebėjimo veiklos metu:

-      Lankysis įvairiose Čekijos profesinėse mokyklose, suaugusiųjų mokymo centruose, kitose institucijose, susijusiose su suaugusiųjų neformalaus mokymo veiklų organizavimu ir įgyvendinimu.

-      Bendraus su lankomų įstaigų administracija, profesijos mokytojais, kitais darbuotojais, atsakingais už suaugusiųjų neformalųjį mokymą, taip pat bendraus su suaugusiais, kurie mokosi tose įstaigose.

-      Stebės suaugusiųjų neformalaus mokymo pamokas.

-      Domėsis suaugusiųjų neformalaus profesinio mokymo programų rengimu, įgyvendinimu, suaugusiųjų motyvacijos, skatinimo mokytis metodika, socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų įtraukimu į mokymosi visą gyvenimą veiklas.

Projekte dalyvavę darbuotojai:

- Patobulins kvalifikaciją suaugusiųjų neformalaus profesinio mokymo programų rengimo, suaugusiųjų motyvavimo ir įtraukimo į mokymosi visą gyvenimą veiklas, srityse;

- Gaus Europass mobilumo dokumentą, kuris patvirtins jų dalyvavimą Erasmus+ projekte ir projekto metu įgytas žinias, patirtį, įgūdžius, gebėjimus bei kompetencijas.

- Pildys vizitų ataskaitas;

- Aktyviai vykdys projekto sklaidą (vizitų pristatymai, informacinių straipsnių rengimas ir kt.);

- Vizitų metu įgytą patirtį apibendrins metodiniame mokyklos leidinyje, kuriuo galės naudotis visi bendruomenės nariai;

- Dalyvaus 6 neformalaus profesinio mokymo programų (mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 60 dalyvių) rengime ir testavime;

- Dalyvaus rengiant VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos Suaugusiųjų neformalaus profesinio mokymo plėtros programą.

 

DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS KREIKITĖS Į PROJEKTŲ VADOVĘ VILIJĄ SABAITIENĘ TEL. NR.: 862884195

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis