Naujienos

IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ (EUROPOS SOCIALINIO FONDO) LĖŠŲ FINANSUOJAMO PROJEKTO „MOKYTIS NIEKADA NEVĖLU“ VEIKLŲ PABAIGA

2022 07 07

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla kartu su partneriu Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialu įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokytis niekada nevėlu“. 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal šį projektą pradėjo mokytis 63 suaugę asmenys (VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje – 50, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filiale (Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje) – 13).

Šiandien, prabėgus dvejiems mokslo metams, baigiantis projekto veikloms džiaugiamės pasiektais rezultatais: 10 asmenų per 1,5 metų įgijo Pagrindinį išsilavinimą (gavo Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus) ir Virėjo arba Plytelių klojėjo padėjėjo (II lygio) kvalifikaciją (DTVM – 8 asmenys, PLF – 2 asmenys), 20 asmenų  per 1,5 metų baigė vidurinio ugdymo programą (gavo Brandos atestatus ar Mokymos(si) pasiekimų pažymėjimus), kartu dar įgijo Virėjo (III lygio) kvalifikaciją (DTVM – 18 asmenų, PLF – 2 asmenys) ir 27 asmenys per 2 metus baigė vidurinio ugdymo programą (gavo Brandos atestatus ar Mokymos(si) pasiekimų pažymėjimus), kartu dar įgijo atitinkamas kompetencijas pagal atskirus profesinio mokymo programų modulius (DTVM – 20 asmenų, PLF – 7 asmenys). Iš viso 57 asmenys įgijo atitinkamą išsilavinimą ir\ar kvalifikaciją ar tam tikras kompetencijas.

 

Atsakinga už projekto įgyvendinimą           Rita Sevelevičienė