Naujienos

Erasmus+ projekto veiklos tęsiasi: darbo stebėjimo vizitas Italijoje

2022 05 16

2022 m. gegužės 3 – 7 dienomis mes, Daugų technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Lena Stulpinienė, praktinio mokymo vadovė Toma Anušauskaitė ir profesijos mokytoja Dalia Janulionytė, dalyvavome  Erasmus+ programos projekto „Neieškok priežasčių, ieškok galimybių!!!“ Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000017154 darbo stebėjimo vizite Italijoje (Foggia).

Šio projekto tikslas – perimti ES profesinio mokymo institucijų patirtį įtraukiant suaugusiuosius, ypač turinčius žemą formalųjį išsilavinimą, ir/ar patiriančius socialinę atskirtį asmenis, į neformalųjį profesinį mokymą.

Darbo stebėjimo vizitas Italijoje buvo labai įdomus. Jo metu lankėmės „Istituto di Istruzione superiore Einaudi-Grieco“( Einaudi-Grieco aukštojo mokslo institutas), „Istituto  di Istruzione superiore „Luigi di Maggio“„ (Aukštojo mokslo institutas „Luigi di Maggio“), „Istituto professionale di Stato “M. Lecce„“ (Valstybinis profesinis institutas „M. Lečė "), „Convitto Nazionale R. bonchi “ (R. Bonghi nacionalinė internatinė mokykla), „FORMAT LUCERA“, „Comunita educativa „Peter Pan“ (vaikų namai), „Uria centro diurno integrato“ (integruotas dienos centras senyvo amžiaus žmonių sergančių alzheimerio liga).

Darbo stebėjimo vizito metu domėjomės suaugusiųjų neformaliu profesiniu mokymu Italijoje, bendravome su įstaigų vadovais, mokyklų administracijos darbuotojais ir mokytojais. Buvo įdomi Italijos mokyklų ir įstaigų patirtis, kaip jie motyvuoja suaugusiuosius mokytis, ypatingai turinčius žemą formalųjį išsilavinimą. Lankydamiesi mokymosi įstaigose stebėjome pamokas, kaip mokiniai mokosi, atlieka praktikos darbus. Kaip vykdoma pamokos eiga, kaip perteikiamos žinios mokiniams.

Buvo įdomus darbo stebėjimo vizitas senyvo amžiaus žmonių sergančių Alzheimerio liga dienos centre „Centro diurno Uria“. Čia įvairaus amžiaus socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo darbuotojo padėjėjo studentai iš Italijos, Lietuvos, Latvijos ištisus metus atvyksta atlikti praktikos.

Italijoje jau vidurinėse mokyklose būna sustiprinti tam tikrų specialybių kursai, kad mokiniai besimokindami įgautų profesiją. Tad mokiniai renkasi mokyklas pagal jų sustiprintas specialybes, kad galėtų gauti jiems norimą specialybę.

Įstaiga „Format Lucera“ Italijoje atlieka panašią funkciją kaip Lietuvoje užimtumo tarnyba. Joje atėję suaugusieji gali įgauti, pasitobulinti arba pakeisti savo specialybę. Jie organizuoja mokymus pagal poreikius. Besimokantys asmenys išklauso teorijos kursus, o praktiką dažniausiai atlieką įmonėse. Išlaikę egzaminus gauna sertifikatus ir gali įsilieti į darbo rinką.

Darbo stebėjimo vizito metu įgavome naujų žinių bei idėjų, kurias galėsime pritaikyti savo mokykloje rengiant ir įgyvendinant neformalaus profesinio mokymo programas, bei įtraukiant suaugusiuosius į mokymosi visą gyvenimą veiklas.

Darbo stebėjimo vizito pabaigoje gavome Europas mobilumo dokumentą, bei priimančiosios įstaigos sertifikatus.

Erasmus+ programos projektai puiki galimybė profesinių mokyklų darbuotojams gauti naujų žinių bei įgūdžių, praplėsti akiratį, o naują patirtį panaudoti savo profesinėje veikloje.