Mokyklos istorijos muziejus

Mokyklos istorijos muziejus

 

Gyvenime taip reikia švyturių.
Gyvenime juk tiek audrų ir vėtrų,
Todėl taip reikia šviesulių gerų,
Kaip krantą rodančių balsų žuvėdrų.


Scholastika Kavaliauskienė
(buvusi Daugų žemės ūkio technikumo mokinė)


Mokykla – neatsiejama jauno žmogaus gyvenimo dalis. Ji – žinių šaltinis, antri namai, o gal draugė, su kuria kartu išgyvename viską: gėrį ir blogį, džiaugsmą ir skausmą, nusivylimą ir pergalę.

Mokyklos istorijos faktai buvo užrašomi ne vienerius metus. Šio darbo iniciatoriais buvo mokytojai J. Gruzdytė, O. Zinkevičienė ir kiti, kurie sukaupė nemažai vertingos medžiagos, kurią paliko mokykloje ateities kartoms.

Mokyklos istorijos muziejaus įkūrimo iniciatyvą pradėjo mokytojos M. Zenkevičienė ir D. Pakalniškienė, pradėjusios vykdyti projektą „Mokyklos istorija, faktai, žmonės“ su technologinės gimnazijos klasės mokiniais 2004 metais. Rengiant projektą buvo siekiama atskleisti laikmečio dvasią, kad turimos žinios bei faktai nebūtų užmiršti, kad visa tai išliktų buvusių, esamų ir būsimų mokyklos bendruomenės narių atmintyje.

Mokyklos istorijos muziejuje eksponuojama: stendai, skirti supažindinti su mokyklos raida, mokykloje dirbusių ir dirbančių mokytojų išleisti vadovėliai ir mokymo priemonės, buvusių ir esamų mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir apdovanojimai, mokyklą aplankiusių svečių dovanos, fotonuotraukų albumai: „Daugų žemės ūkio technikumas“, „Daugų tarybinis ūkis – technikumas“, „Daugų žemės ūkio mokykla“, „Daugų technologijos ir verslo mokykla“, „Mokyklos bendruomenės nariai“ ir kiti.

Mokyklos istorijos muziejaus eksponatų dėka puoselėjama viltis ir tikėjimas, kad mokyklos tradicijos, sušildytos širdies šiluma plėsis ir klestės, kiekvienam teikdamos pasididžiavimą ir stiprybę.

picture001 

a