Karjera

Karjeros paslaugas mokykloje teikia karjeros specialistė Dovilė Šinkariukienė.  

Darbo laikas:

Antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30-12.00, 12.45-15.30 val.

Konsultacijos vieta 108 kab.

Kilus klausimams galima kreiptis elektroniniu paštu: karjeros.specialistas@dtvm.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  kviečia vyresniųjų klasių mokinius į nemokamas temines paskaitas Jaunojo inžinieriaus mokykloje (JIM). 

Išklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus įteiktas Jaunojo inžinieriaus sertifikatas.
 
Didžioji dalis paskaitų moksleiviams vyksta nuotoliniu būdu ir yra nemokamos.

Karjera – asmeniui ir visuomenei reikšminga jo mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei vaidmenų visuma per visą jo gyvenimą.

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti veikti kintančiomis sąlygomis. Jam būtinos karjeros kompetencijos, kurios grįstos žinių, supratimo ir gebėjimų visuma. Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą. Mokymosi profesinio mokymo įstaigoje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai.

Ugdymas karjerai, apibrėžiamas kaip kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas. Karjeros ugdomasis poveikis turi reikšmės visam gyvenimui: įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai gali pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiais, tiek ir tolesniais jo etapais.