Karjera

Karjera – asmeniui ir visuomenei reikšminga jo mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei vaidmenų visuma per visą jo gyvenimą.

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti veikti kintančiomis sąlygomis. Jam būtinos karjeros kompetencijos, kurios grįstos žinių, supratimo ir gebėjimų visuma. Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą. Mokymosi profesinio mokymo įstaigoje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai.

Ugdymas karjerai, apibrėžiamas kaip kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas. Karjeros ugdomasis poveikis turi reikšmės visam gyvenimui: įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai gali pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiais, tiek ir tolesniais jo etapais.