Kontaktai

Valentas Pakalniškis, direktorius

El. paštas: valentas.pakalniskis@dtvm.lt

Tel.: (8 315) 72 790, 8 655 14 520

 

Ilona Kucevičienė, sekretorė

El. paštas info@dtvm.lt

Tel.: (8 315) 72790, 8 611 49798 

 

Ona Aleksandravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

El. paštas: ona.aleksandraviciene@dtvm.lt

Tel.: (8 315) 72 800, 8 652 96 345

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Lena Stulpinienė, direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai

El. paštas: lena.stulpiniene@dtvm.lt

Tel.: (8 315) 72 790, 8 655 14 523

 

Jolita Babaliauskienė, vyr. buhalterė

El. paštas: buhalterija.dtvm@gmail.com

Tel.: (8 315) 72 801, 8 655 14 521

 

Rita Sevelevičienė, technologijų ir verslo profesinio mokymo skyriaus vedėja

El. paštas: rita.seveleviciene@dtvm.lt

Tel.: (8 315) 72 790, 8 652 19 168

Toma Anušauskaitė, praktinio mokymo vadovė

 El. paštas: toma.anusauskaite@dtvm.lt

Tel.: (8 315) 72 790, 8 601 23 910

Dalius Klusevičius, inžinierius kompiuterininkas

vykdantis darbų, civilinės ir priešgaisrinės saugos

inžinieriaus funkcijas

 El. paštas: dalius.klusevicius@dtvm.lt

Tel.: 8 686 02029