Tvarkaraščiai

pamokos

Tamo

logo tamo

Pamokų laikas

Pirmadienį-ketvirtadienį
I. 8.00 - 8:45
II. 8:55 - 9:40
III. 9:50 - 10:35
IV. 10:45 - 11:30
V. 12.10 - 12:55
VI. 13:05 - 13:50
VII. 14:00 - 14:45
VIII. 14:55 - 15:40
Penktadienį
I. 8.00 - 8:45
II. 8:55 - 9:40
III. 9:50 - 10:35
IV. 10:45 - 11:30
V. 11:40 - 12:25
VI. 12:35 - 13:20

Kontaktai

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, LT-64137

Daugai, Alytaus r.

Tel./faksas: (8 315) 72 790

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įstaigos kodas 190961010

Teisinė forma: viešoji įstaiga

Lietuvos Respublikos

Juridinių asmenų registras

 

LST EN ISO 9001:2015

ISO-9001

Skaitiklis

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Bendrojo ugdymo skyrius

Bendrojo ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas:
pagal Pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (10-a klasė) kartu su profesinio mokymo programa;
pagal Vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

2005 m. vasario 24 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. ISAK-267 Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001). Vidurinio ugdymo programos vertinimo grupė, atlikusi Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo įvertinimą Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje nustatė, kad jos įgyvendinimo kokybė atitinka nustatytus akreditacijos kriterijus. Vidurinio ugdymo programos realizavimas yra viena iš svarbiausių mokyklos veiklos sričių.

2014 m. sausio 24 d. UAB sertifikavimo centro „Sertika" sprendimu Viešajai įstaigai Daugų technologijos ir verslo mokyklai išduotas KOKYBĖS SERTIFIKATAS, liudijantis, kad mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
Sertifikavimo sritis:
Profesinis mokymas.
Bendrasis ugdymas.
Neformalusis švietimas.
Mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema yra orientuota į kliento (mokinio ir darbdavio) poreikius. Sistemos esmė – gebėjimas nuolat teikti paslaugas, atitinkančias kliento ir atitinkamų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus. Mokyklos bendruomenė siekia, kad sistemos įdiegimas ir tolesnis jos tobulinimas užtikrintų profesinio mokymo patrauklumą ir kokybiškumą.

Bendrojo ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433; Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 patvirtintais 2015-2016 ir 2016-2017 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir jų keitimais (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-614; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-716); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu ir jo keitimais; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.
Gimnazijos skyriaus klasėse 2016/2017 m. m. iš viso mokosi 70 mokinių. Mokiniai mokosi ne tik Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos dalykų, bet ir pasirinktos Profesinio mokymo programos mokomųjų dalykų. 2016/2017 m. m. mokiniai mokosi pagal šias pirminio formaliojo profesinio mokymo programas:
*Viešbučio darbuotojo (programos valstybinis kodas – 330101502);
*Automobilių mechaniko (programos valstybinis kodas – 330071606);
*Virėjo (programos valstybinis kodas – 211101301).
Mokiniai, besimokantys pagal Pagrindinio ugdymo programą, nesimoko technologijų, o pagal Vidurinio ugdymo programą – menų ir technologijų.

Kviečiame mokytis

kvieciame2018

Poilsis Dauguose

160Daugai

ASU

ASU

AIKOS

logo02

Paslaugos teikėjas

Litnet Logo

Facebook profilis

FB f Logo blue 144