Mokyklos darbo laikas atostogų metu:
Pirmadienį - Ketvirtadienį: 7:30 - 16:30, Penktadienį: 7:30 - 15:15. Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45.

Tvarkaraščiai

pamokos

Pamokų laikas

Pirmadienį-ketvirtadienį
I. 8.00–8:45
II. 8:55–9:40
III. 9:50–10:35
IV. 10:45–11:30
V. 12.10–12:55
VI. 13:05–13:50
VII. 14:00–14:45
VIII. 14:55–15:40
Penktadienį
I. 8.00–8:45
II. 8:55–9:40
III. 9:50–10:35
IV. 10:45–11:30
V. 11:40–12:25
VI. 12:35–13:20

Kontaktai

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, LT-64137

Daugai, Alytaus r.

Tel. / faksas (8 315) 72 790

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įstaigos kodas 190961010

Teisinė forma: viešoji įstaiga

Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

 

LST EN ISO 9001:2015

ISO-9001

Skaitiklis

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Bendrojo ugdymo skyrius

Bendrojo ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas:

-          pagal Pagrindinio ugdymo (201001001) programos antrąją dalį (10-a klasė) kartu su Virėjo profesinio mokymo programa;

-          pagal Vidurinio ugdymo (301001001) programą kartu su pirminio profesinio mokymo programomis.

 

2005 m. vasario 24 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. ISAK-267 Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001). Vidurinio ugdymo programos vertinimo grupė, atlikusi Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo įvertinimą Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje nustatė, kad jos įgyvendinimo kokybė atitinka nustatytus akreditacijos kriterijus. Vidurinio ugdymo programos realizavimas yra viena iš svarbiausių mokyklos veiklos sričių.

 

2014 m. sausio 24 d. UAB sertifikavimo centro „Sertika“ sprendimu Viešajai įstaigai Daugų technologijos ir verslo mokyklai išduotas KOKYBĖS SERTIFIKATAS, liudijantis, kad mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2017 metų sausio 18 d. UAB „Sertika“ pakartotinai atliko mokykloje sukurtos, įdiegtos ir palaikomos Kokybės vadybos sistemos auditą pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) reikalavimus. 2017 m. vasario 3 d. Viešajai įstaigai Daugų technologijos ir verslo mokyklai išduotas SERTIFIKATAS, liudijantis, kad mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

 

Sertifikavimo sritis:

Profesinis mokymas.

Bendrasis ugdymas.

Neformalusis švietimas.

 

Mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema yra orientuota į kliento (mokinio ir darbdavio) poreikius. Sistemos esmė – gebėjimas nuolat teikti paslaugas, atitinkančias kliento ir atitinkamų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.

 

 

Bendrojo ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433; Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 patvirtintais 2017-2018 ir 2018-2019 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu ir jo keitimais;  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.

 

Bendrojo ugdymo skyriaus klasėse 2017–2018 m. m. mokosi 85 mokiniai. Mokiniai mokosi ne tik Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos dalykų, bet ir pasirinktos Profesinio mokymo programos mokomųjų dalykų. 2017-2018 m. m. mokiniai mokosi pagal šias pirminio formaliojo profesinio mokymo programas (kartu su Vidurinio ugdymo programa):

Svečių aptarnavimo darbuotojo (modulinė) (programos valstybinis kodas M43101502);

Automobilių mechaniko (modulinė) (programos valstybinis kodas M43071604);

Viešbučio darbuotojo (programos valstybinis kodas – 330101502);

Automobilių mechaniko (programos valstybinis kodas – 330071606);

Virėjo (programos valstybinis kodas – 211101301).

 

Mokiniai, besimokantys pagal Pagrindinio ugdymo programą, nesimoko technologijų, o pagal Vidurinio ugdymo programą – menų ir technologijų.

Kviečiame mokytis

kvieciame mokytis

Erasmus+

Erasmus logo tojpeg 1450264637427 x2

Poilsis Dauguose

160Daugai

ASU

ASU

AIKOS

logo02

Paslaugos teikėjas

Litnet Logo

El. dienynas

new logo

DTVM turizmas

turizmas

Facebook profilis

FB f Logo blue 144