Spausdinti

2020 m. spalio 2 d. mokykloje vyko seminaras „Ką reikia žinoti kiekvienam gyventojui apie mokesčius?“. Seminarą mokyklos  ir Daugų miesto  bendruomenei dovanojo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas. Profesorė dr. Astrida Miceikienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė, akredituota konsultantė ir ekspertė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais, Latvijos žemės ir miškų mokslųakademijos narė, klubo „ŽŪA alumni“ viceprezidentė pristatė Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, apskaitos, sumokėjimo bei Valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimo nuostatas ir aktualijas: dirbantiems pagal darbo

sutartį, verslo liudijimo turėtojams, individualia veikla pagal pažymą užsiimantiems asmenims, ūkininkams. Lektorė nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais. Seminare konsultavo kaip apskaičiuoti nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius, deklaruoti. Klausytojams patiko išsami lektorės pateikta informacija minėtais klausimais.

Danguolė Veličkienė